Weller Tools GmbH

Deltagere accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser (i det følgende kaldet “Vilkårene og betingelserne”). Alle oplysninger eller instruktioner, der er publiceret af arrangøren om kampagnen på weller-promotions.com , udgør en del af vilkårene og betingelserne.

Arrangøren

 1. Arrangøren er Weller Tools GmbH, Carl Benz Str. 2, 74354, Besigheim, Tyskland. (’Arrangøren’).

Kampagneperiode

 1. Kampagnen begynder den 24. september 2018 og slutter den 18. februar 2019. (i det følgende kaldet “Kampagneperioden”).

Hvem kan deltage?

 1. For at kunne deltage i kampagnen skal du være en person over 18 år, som har bopæl i et af de områder, der er anført i betingelse 4 herunder, eller en virksomhed, der er registreret i et af disse områder. (Deltager)
 2. Kampagnen er gyldig i følgende lande: Tyskland, Italien, Finland, Spanien, Norge, Danmark, Sverige, Frankrig, Storbritannien og Portugal. (Områder).
 3. Videreforhandlere har ikke tilladelse til at indgive opkrævninger på vegne af deltagere.

Tilbud

 1. Deltagere, der køber et nyt kvalificerende produkt som defineret i betingelse 8 herunder fra en autoriseret distributør som defineret i betingelse 9 herunder i kampagneperioden, kan være berettiget til en tilsvarende cashback-bonus (bonus) som angivet i betingelse 8 herunder.
 2. Deltagere kan indgive én opkrævning pr. købt kvalificerende produkt op til maksimalt 30 opkrævninger uanset antallet af købte kvalificerende produkter.
 3. Information om kvalificerende produkter og de tilsvarende bonusbeløb findes her.
 4. En autoriseret distributør er enhver distributør, der er anført her.

Opkrævninger

 1. Efter at have købt et kvalificerende produkt i kampagneperioden hos en autoriseret distributør skal deltagere besøge www.weller-promotions.com, udfylde den viste opkrævningsformular med navn, oplysninger om det købte kvalificerende produkt, oplysninger om den kvalificerende distributør, det nye købte produkts serienummer samt uploade en scannet kopi af deres købsbevis. (Opkrævning).
 2. Opkrævninger kan kun indgives mellem 30 (tredive) og 60 (tres) dage efter købsdatoen, hvilket vil sige, at den sidste dato, hvor der kan indgives en opkrævning for et køb, som har fundet sted den 18. februar , er den 18. April 2019. (Slutdato). Opkrævninger, der er modtaget efter denne dato, anses for ugyldige.
 3. Deltagere vil modtage bekræftelse via e-mail på, at deres opkrævning er godkendt. Det er deltagernes ansvar at kontakte arrangøren på support@weller-promotions.com, hvis de ikke har modtaget en sådan e-mail inden for 7 dage efter indgivelsen af deres opkrævning.
 4. Deltagere vil modtage bonussen inden for 30 dage efter godkendelsen af opkrævningen via bankoverførsel i deres lokale valuta.
 5. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise opkrævninger, som anses for ikke at opfylde disse vilkår og betingelser.
 6. Om nødvendigt er arrangøren berettiget til at foretage alle rimelige handlinger for at beskytte sig mod svigagtige eller ugyldige opkrævninger, herunder, uden begrænsning, at generere eller kræve yderligere verifikation af købsbevis, identitet, alder og andre relevante oplysninger om en deltager. Denne proces kan omfatte, at arrangøren udveksler oplysninger med tredjeparter.

Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse

 1. Undtagen som anført i disse vilkår og betingelser eller med henblik på at gennemføre kampagnen, vil de oplysninger, som deltageren har angivet ved tilmeldingen til kampagnen eller opkrævningen af bonussen, ikke blive brugt til reklameformål, og de vil ikke blive videregivet til nogen tredjemand.
 2. Alle oplysninger behandles i overensstemmelse med arrangørens fortrolighedspolitik, der kan findes på her.

Generelt

 1. Arrangøren hæfter ikke for nogen afbrydelse af kampagnen, uanset om det skyldes force majeure eller andre faktorer, der ligger uden for arrangørens kontrol.
 2. På basis af en rimelig handlemåde og i overensstemmelse med alle relevante love og regler for god praksis forbeholder arrangøren sig ret til at foretage ændringer af kampagnens vilkår og betingelser.
 3. Bonusser kan ikke overdrages og kan ikke indløses til kontanter af deltagere.
 4. Arrangøren hæfter ikke for: (a) manglende modtagelse af indgivne opkrævninger som følge af transmissionsfejl og andre forhold, der ligger uden for arrangørens rimelige kontrol; (b) forsinkede, tabte, fejldirigerede eller beskadigede transmissioner eller opkrævninger; (c) computer- eller kommunikationsrelaterede fejl eller driftssvigt; (d) afbrydelser, tab eller skader, der er forårsaget af hændelser, der ligger uden for arrangørens kontrol; eller (e) trykfejl eller typografiske fejl i materialer, der vedrører kampagnen.
 5. Deltagerne er eneansvarlige for alle gældende skatter og andre relevante omkostninger eller udgifter, som vilkårene og betingelserne ikke anfører er inkluderet i bonussen.
 6. Ved at deltage i denne kampagne accepterer du, i det maksimale omfang det tillades af gældende lov, at friholde og holde arrangøren skadesløs med hensyn til ethvert ansvar for personskader, tab eller skader af enhver art, der måtte opstå som følge af deltagelse i eller i forbindelse med kampagnen, herunder, uden begrænsning, tildeling af bonus, accept af eller modtagelse af bonussen. Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke for dødsfald eller personskade, der er et resultat af arrangørens forsømmelighed.
 7. Kampagnen er underlagt lovgivningen i England og Wales.
 8. Den engelsksprogede version af disse vilkår og betingelser for kampagnen og enhver meddelelse eller andre dokumenter, der vedrører disse vilkår og betingelser, har forrang for enhver oversættelse og enhver version på noget andet sprog, hvis der er en uoverensstemmelse.

Find det rigtige Weller-produkt fra en autoriseret distributør

Already Claimed?
Ansøgningstracker

Se status på din ansøgning ved at indtaste dit ansøgnings-id