Weller Tools GmbH

Osallistujat suostuvat noudattamaan näitä kampanjaehtoja (jäljempänä ”Kampanjaehdot”). Kampanjan järjestäjän julkaisemat kampanjaa koskevat tiedot ja ohjeet osoitteessa weller-promotions.com ovat osa kampanjaehtoja.

Kampanjan järjestäjä

 1. Kampanjan järjestäjä on Weller Tools GmbH, joka toimii osoitteessa Carl Benz Str. 2, 74354 Besigheim, Saksa (jäljempänä ”Kampanjan järjestäjä”).

Kampanja-aika

 1. Kampanja alkaa 24. syyskuuta 2018 ja päättyy 18. helmikuu 2019. (jäljempänä ”Kampanja-aika”).

Kelpoisuusehdot

 1. Voidakseen osallistua kampanjaan hakijan on oltava yli 18-vuotias ja jonkin kohdassa 4 mainitun alueen asukas tai kyseisellä alueella rekisteröity yritys (jäljempänä ”Osallistuja”).
 2. Kampanja on voimassa seuraavissa maissa: Saksa, Italia, Suomi, Espanja, Norja, Tanska, Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia ja Portugali (jäljempänä ”Alueet”).
 3. Jälleenmyyjät eivät saa lähettää hyvityshakemuksia osallistujien puolesta.

Tarjous

 1. Osallistujat, jotka kampanja-ajan kuluessa hankkivat uuden, kohdassa 8 määriteltyjen ehtojen mukaisen kampanjatuotteen joltakin kohdassa 9 määritellyistä valtuutetuista jälleenmyyjistä, voivat hakea ostoa vastaavaa hyvitystä (jäljempänä ”Hyvitys”) kohdan 8 ehtojen mukaisesti.
 2. Osallistujat voivat jättää yhden hyvityshakemuksen jokaista yksittäistä ostamaansa kampanjatuotetta kohti ja yhteensä enintään 30 hyvityshakemusta riippumatta ostettujen kampanjatuotteiden lukumäärästä.
 3. Yksityiskohtaiset tiedot hyväksytyistä kampanjatuotteista ja niihin liittyvistä hyvityssummista löytyvät tästä.
 4. Valtuutettu jälleenmyyjä on kuka tahansa jälleenmyyjä, joka on mainittu tässä.

Hyvitykset

 1. Ostettuaan hyväksytyn kampanjatuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä kampanja-aikana osallistujien tulee täyttää hyvityslomake osoitteessa www.weller-promotions.com. Lomakkeeseen tulee merkitä nimi, ostetun kampanjatuotteen tiedot, valtuutetun jälleenmyyjän tiedot sekä ostetun uuden tuotteen sarjanumero. Liitteeksi on ladattava skannattu kopio ostotodistuksesta (”Hyvitys”).
 2. Hyvityshakemuksen voi jättää aikaisintaan kolmenkymmenen (30) ja viimeistään kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ostopäivästä, jolloin siis 18 . helmikuu tehtyä ostoa koskevan hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 18. huhtikuu 2019 (”Päättymispäivä”). Tämän päivämäärän jälkeen saapuneet hyvityshakemukset hylätään.
 3. Osallistujille lähetetään sähköpostitse vahvistus hyvityshakemuksen hyväksymisestä. Osallistujien vastuulla on olla yhteydessä kampanjan järjestäjään osoitteessa support@weller-promotions.com, jos he eivät ole saaneet kyseistä sähköpostiviestiä seitsemän (7) päivän kuluessa hyvityshakemuksensa lähettämisestä.
 4. Osallistujat saavat hyvityksen 30 päivän kuluessa hyvityshakemuksen hyväksymisestä pankkisiirtona paikallisessa valuutassa.
 5. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä näiden kampanjaehtojen vastaiset hyvityshakemukset harkintansa mukaan.
 6. Välttyäkseen vilpillisiltä tai virheellisiltä hyvityshakemuksilta kampanjan järjestäjällä on tarvittaessa oikeus ryhtyä kaikkiin perusteltuihin toimenpiteisiin ja esimerkiksi (mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta) tuottaa tai vaatia lisätodisteita ostotodistuksen, osallistujan henkilöllisyyden, iän tai muiden osallistujaa koskevien oleellisten tietojen todentamiseksi. Tämä prosessi voi edellyttää, että kampanjan järjestäjä jakaa tietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Tietosuoja

 1. Osallistujan kampanjaan ilmoittautumisen tai hyvityshakemuksen yhteydessä antamia tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksessa eikä luovuteta kolmansille osapuolille muilta osin kuin mitä näissä kampanjaehdoissa on tuotu esille tai sikäli kuin se on tarpeen kampanjan toteuttamiseksi.
 2. Kaikkia tietoja käsitellään kampanjan järjestäjän tietosuojakäytäntöä noudattaen. Käytäntö on luettavissa osoitteessa

Yleistä

 1. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa kampanjan keskeytymisestä, johtuipa se ylivoimaisesta esteestä tai muista tekijöistä, joihin kampanjan järjestäjä ei voi vaikuttaa.
 2. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kampanjan ehtoja kohtuullisesti sekä kaikkea asiaan vaikuttavaa lainsäädäntöä ja kaikkia sovellettavia käytäntöjä noudattaen.
 3. Hyvityksiä ei voi siirtää eivätkä osallistujat voi lunastaa niitä käteisenä.
 4. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen seuraavissa tapauksissa: a) hakemusten saapumatta jääminen, joka johtuu lähetysvirheistä tai muista kampanjan järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista olosuhteista; b) myöhästyneet, kadonneet, virheellisesti reititetyt tai vahingoittuneet lähetykset tai hyvityshakemukset; c) tietokoneisiin liittyvät tai viestinnälliset toimintahäiriöt tai viat; d) häiriöt, menetykset tai vauriot, jotka ovat aiheutuneet kampanjan järjestäjän vaikutuspiirin ulkopuolella olevista tapahtumista; tai e) mahdolliset painovirheet missä tahansa kampanjamateriaalissa.
 5. Osallistujat ovat yksin vastuussa kaikista mahdollisista veroista ja muista asiaankuuluvista kuluista tai kustannuksista, joita ei ole mainittu hyvitykseen liittyvissä kampanjaehdoissa.
 6. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja suostuu noudattamaan sovellettavia lakeja niiden enimmäismerkityksessä sekä vapauttamaan kampanjan järjestäjän kaikesta korvausvastuusta liittyen mihin tahansa vahinkoihin, menetyksiin tai vahingonkorvauksiin, jotka liittyvät kampanjaan tai johtuvat siihen osallistumisesta, mukaan lukien (rajoituksetta) hyvityksen myöntäminen, hyväksyminen tai vastaanottaminen. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde tapauksissa, joissa kampanjan järjestäjän huolimattomuus on johtanut kuolemaan tai henkilövahinkoihin.
 7. Kampanjaan sovelletaan Englannin ja Walesin lakia.
 8. Ristiriitatilanteissa näiden kampanjaehtojen englanninkielinen versio sekä kaikki näihin kampanjaehtoihin liittyvät ilmoitukset ja muut asiakirjat ovat etusijalla mihin tahansa käännökseen tai muuhun kieliversioon nähden.

Löydä oikea Weller-tuote valtuutetulta jälleenmyyjältä

Joko hyvitystä on haettu?
Seuraa hakemustasi

Seuraa hyvityshakemuksesi etenemistä antamalla hakemustunnuksesi.