1. Ansvar for databehandling

  Ansvaret for behandling av dine personopplysninger som en del av disse nettsidene og i samsvar med bestemmelsene i GDPR (personvernforordningen) ligger hos:

  Weller Tools GmbH
  Carl-Benz-Str. 2
  74354 Besigheim
  Tlf.: +49 (0) 7143/580-0
  Nett: www.​weller-tools.com
  E-post: Info@​Weller-​Tools.​com

  Vår datavernansvarlige er:
  Thomas.​Fal​kenb​urge​r@​apex-toolgroup.com

  I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om i hvilket omfang vi behandler dine personopplysninger (heretter kun kalt "data").

 2. Databehandling

  Vi behandler data som en del av driften av nettsidene våre. Databehandling inkluderer også avsløring ved hjelp av overføring.

  Data overføres til USA på grunnlag av en tilstrekkelighetsbeslutning som ble gjort av EU-kommisjonen, EU-US Privacy Shield. I denne beslutningen sertifiserer Kommisjonen at garantiene for å overføre data til USA på grunnlag av EU-US Privacy Shield er i linje med personvernsstandardene i EU. I den grad vi overfører data til USA, har vi merket ut våre tjenesteleverandørers deltakelse i EU-US Privacy Shield.

  De spesifikke dataene som er berørt, behandlingsformål, juridiske grunnlag, mottakere og overføringer til tredjeland er opplistet i de følgende avsnittene:

  1. Loggfiler

   Vi oppretter en logg over ditt besøk ved våre nettsider. Ved å gjøre dette, behandler vi følgende data: Navn på de respektive nettsidene som er åpnet, åpningstid og -dato, datavolum som er overført, nettlesertype og -versjon, operativsystemet du bruker, henvisnings-URL (tidligere besøkte nettsider), IP-adressen din og forespørrende leverandør. Dette er nødvendig for å garantere sikkerheten til nettsidene. Vi behandler data på grunnlag av vår legitime interesse i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR. Loggfilen slettes etter sju dager, med mindre den kreves for å gi bevis på eller løse spesifikke juridiske overtredelser som har kommet frem i løpet av retensjonsperioden.

  2. Vertskap

   Som en del av vertsskapstjenesten lagrer vi alle data som skal behandles i forbindelse med driften av disse nettsidene. Dette er nødvendig for å gjøre det mulig med drift av nettsidene. Vi behandler data på grunnlag av vår legitime interesse i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR. For å levere nettsidene våre bruker vi tjenestene til nettvertskapsleverandører som vi overfører dataene som er opplistet ovenfor til. Vi overfører også data til tjenesteleverandøren Instapage Inc., San Francisco, CA, USA ("Instapage"). Instapage gjennomgår for tiden en intern revisjon. Siden vil bli tilpasset i løpet av de neste få dagene.

  3. Kontakt oss

   Hvis du skal kontakte oss, vil dine data (navn, kontaktdetaljer, hvis oppgitt av deg) og meldingen din brukes kun til å behandle og håndtere din forespørsel. Vi behandler disse dataene på grunnlag av art. 6(1) (f) i GDPR med formålet å håndtere din forespørsel.

  4. Nyhetsbrev

   Vi sender ut et nyhetsbrev for å regelmessig gi deg informasjon om vårt selskap og våre tilbud. Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, behandler vi dataene som du la inn (e-postadresse samt annen frivillig informasjon). Nyhetsbrevet sendes ut etter registrering på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6(1) (a) i GDPR.

   Nyhetsbrevregistrering er basert på den såkalte doble tilvalgsmetoden. For å forhindre misbruk vil vi sende deg en e-post etter registreringen, og i denne vil vi be deg om å bekrefte registreringen din. For å gi bevis på at registreringsprosessen er i linje med juridiske krav, vil registreringen din bli logget. Spesielt lagres første tidspunkt for registreringen og bekreftelsen, samt din IP-adresse.

  5. Kjøpebehandling

   Vi behandler dine bestillingsdata for formålet med å fullføre kjøpeavtalen. Dataene behandles på grunnlag av art. 6(1) (b) i GDPR.

   Vi overfører din adresseinformasjon til selskapet som har i oppgave å utføre leveringen. Der det er nødvendig for å oppfylle avtalen, sender vi også din e-postadresse eller ditt telefonnummer til selskapet som har fått i oppgave å foreta leveringen for formålet å bli enig om en leveringsdato (utsendingsvarsling).

   Vi overfører din transaksjonsinformasjon (navn, bestillingsdato, betalingstype, utsendelse og/eller leveringsdato, beløp og betaler, og ved behov, bank- eller kredittkortopplysninger) til betalingstjenesteleverandøren som har fått i oppgave å behandle betalingen.

  6. Nettsideanalyse og markedsføring

   For å gjøre bruk av visse funksjoner mulig, bruker vi informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små datapakker som lagres på din enhet og utveksles med andre leverandører. Noen av informasjonskapslene vi bruker slettes umiddelbart etter at du lukker nettleseren din (økt-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten og gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren ved neste besøk (vedvarende informasjonskapsler). 

   Du kan slette alle informasjonskapsler som er lagret på enheten og endre innstillingene på alle de vanlige nettleserne for å forhindre lagring av informasjonskapsler.

   I dette tilfellet kan det hende at du må justere noen innstillinger hver gang du besøker disse nettsidene og er kanskje ikke i stand til å bruke alle funksjonene fullt ut.

   Vi bruke informasjonskapsler i forbindelse med de følgende funksjonene:

   Google Analytics

   Vi bruker Google Analytics, en tjeneste som leveres av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google bruker spesielle informasjonskapsler for denne tjenesten. Dataene som er generert av informasjonskapselen om din bruk av disse nettsidene (inkludert din IP-adresse) vil sendes til en server som tilhører Google i USA, der de lagres. Vi bruker de lagrede dataene til å analysere din bruk av nettsidene, kompilere rapporter om nettsideaktiviteter for nettsideoperatørene og gi ytterligere tjenester som er relatert til bruken av disse nettsidene. De dataene vi mottar på denne måten er behandlet av oss på grunn av vår overstyrende interesse i ideell markedsføring av våre nettjenester i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR. Google vil ikke under noen omstendighet knytte din IP-adresse til de andre dataene som oppbevares av Google.

   Vær oppmerksom på at disse nettsidene bruker Google Analytics med forlengelsen "anonymizelp()". Dette betyr at IP-adresser trunkeres før overføring til en server i USA. Det er derfor generelt sett ikke mulig å lenke lagrede data direkte til en spesifikk enkeltperson. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen sendes til en server i USA, der den trunkeres.

   Du kan når som helst protestere mot innhenting av data med fremtidig virkning ved bruk av Google Analytics nettleserdeaktiveringstillegget på http://​tools.​google.​com/​dlpage/​gaoptout?​hl=de.

   Vær også oppmerksom på informasjon om databruk av Google i Google partnernettverk, tilgjengelig på: http://​www.​google.​com/​intl/​de/​policies/​privacy/​partners/
   www.​google.​de/​privacy_​ads.​html

   Google er sertifisert på:
   https://​www.​pri​vacy​shie​ld.​gov/​participant?​id=a2z​t000​0000​01L5​AAI&​sta​tus=Act​ive

   Du kan finne ytterligere informasjon om datavern på: https://​policies.​google.​com/​privacy?​hl=de&​gl=de

  7. Integrasjon av tredjepartsinnhold

   Vi bruker dynamisk tredjepartsinnhold for å optimalisere presentasjonen og tilbudene på våre nettsider. Når du besøker nettsidene, sendes en automatisk forespørsel til serveren til den relevante innholdsleverandøren via en API, og under denne overføres visse loggdata (f.eks. brukernes IP-adresse). Det dynamiske innholdet overføres deretter til våre nettsider og vises der.

   Vi bruker eksternt innhold i forbindelse med de følgende funksjonene:

   1. Integrasjon av YouTube-videoer

    Vi har integrert YouTube-videoer fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") i våre nettsider. Ved avspilling av videoer overføres loggdata til en YouTube-service i USA. Denne behandlingen skjer på grunn av vår overstyrende interesse i ideell markedsføring av våre tilbud i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR.

    YouTube er sertifisert på: https://​www.​pri​vacy​shie​ld.​gov/​participant?​id=a2z​t000​0000​01L5​AAI&​sta​tus=Act​ive

    Du kan finne ytterligere informasjon på: https://​policies.​google.​com/​privacy?​hl=de&​gl=de

   2. Google Maps

    Vi bruker Google map-tjenesten "Google Maps" på våre nettsider for å gi deg et interaktivt kart. Ved visning av kartet, overføres dataene, inkludert din IP-adresse og din lokalisering, til en server som tilhører Google i USA, der de lagres. Denne behandlingen skjer på grunn av vår overstyrende interesse i ideell markedsføring av våre tilbud i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR.

    Google er sertifisert på:
    https://​www.​pri​vacy​shie​ld.​gov/​participant?​id=a2z​t000​0000​01L5​AAI&​sta​tus=Act​ive

    Du kan finne ytterligere informasjon om datavern på: https://​policies.​google.​com/​privacy?​hl=de&​gl=de

   3. Google Fonts:

    Vi bruker tredjeparts skrifttyper som leveres av Google Fonts for å gjøre våre nettsider mer attraktive for besøkende. Disse er lastet fra servere som tilhører Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") når du besøker nettsidene. Google lagrer ikke noen informasjonskapsler i nettleseren din i løpet av denne prosessen. Men i henhold til vår informasjon overføres IP-adressen til brukernes enhet til Google og lagres der. Denne behandlingen skjer på grunn av vår overstyrende interesse i ideell markedsføring av våre tilbud i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR.

    Google er sertifisert på:
    https://​www.​pri​vacy​shie​ld.​gov/​participant?​id=a2z​t000​0000​01L5​AAI&​sta​tus=Act​ive

    Du kan finne ytterligere informasjon om datavern på: https://​policies.​google.​com/​privacy?​hl=de&​gl=de

  8. Sosiale plugins

   Vi bruker tredjeparts plugin på våre nettsider. Med disse plugins kan du gi kontaktene dine beskjed om du liker våre nettilbud og peke ut eller dele innhold. Plugins gjenkjennes etter logoen til den relevante tredjepartsleverandøren.

   Når du besøker våre sider, overføres dine data til de relevante tredjepartene.

   Hvis du også en registrert bruker av tredjepartssidene, kan disse dataene linkes til den relevante brukerkontoen på leverandørnettsidene.

   Under visse omstendigheter kan disse dataene også overføres til tredjepartsleverandøren selv om du ikke er en registrert bruker av tredjepartstjenesten og ikke klikker på pluginen på våre sider. 

   Men hvis dataene overføres mens du ikke er logget inn på tredjepartsnettsidene, er det ikke umiddelbart mulig å identifisere deg personlig for eksempel ved bruk av IP-adressen din; dette ville kun være mulig med informasjon fra din leverandør.

   Du kan finne formålet med og omfanget av databehandlingen ved tredjepartsleverandører i personvernerklæringen til den respektive leverandøren.

   Behandlingen av disse dataene skjer på grunn av vår overstyrende interesse i ideell markedsføring av våre nettilbud i samsvar med art. 6(1) (f) i GDPR.

   Vi bruker plugins fra de følgende leverandørene på våre nettsider:

   • YouTube plugin, fra Google Inc., som er lokalisert i San Bruno/California, USA 

   Sertifisering på: https://​www.​pri​vacy​shie​ld.​gov/​participant?​id=a2z​t000​0000​01L5​AAI&​sta​tus=Act​ive

   Du kan finne ytterligere informasjon på: https://​policies.​google.​com/​privacy?​hl=de&​gl=de

 3. Datalagringsperioder

  Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge det kreves for de formålene de ble innhentet til, eller inntil du trekker tilbake ditt samtykke til dette. Der lovbestemte retensjonsforpliktelser gjelder, kan oppbevaringsperioden for visse data være opptil ti år, uansett behandlingsformål.

 4. Dine rettigheter som dataobjekt
  1. Rett til informasjon 

   Du kan forespørre informasjon om personopplysningene vi holder som er relatert til deg uten kostnad og til enhver tid.

  2. Rett til korrigering, sletting, begrensning av behandling (blokkering), protest 

   Hvis du ikke lenger samtykker til oppbevaringen av dine personopplysninger eller hvis dine personopplysninger skulle bli feil, vil vi initiere slettingen eller blokkeringen av dine data eller implementere de nødvendige korrigeringene (der juridisk mulig) når vi blir instruert til å gjøre dette. Det samme gjelder hvis vi skal begrense behandlingen av dine data i fremtiden.

  3. Rett til dataoverføring 

   På din forespørsel kan vi gjøre informasjon tilgjengelig for deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, slik at du kan overføre dine data til en annen kontrollør hvis du ønsker å gjøre det.

  4. Rett til å klage

   Du har rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten:
   (https://​www.​bfdi.​bund.​de/​DE/​Infothek/​Anschriften_​Links/​anschriften_​links-​node.​html).

  5. Rett til å trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning

   Du kan trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning når som helst. Lovligheten til å behandle dine data forblir uberørt av denne tilbaketrekkingen opp til et punktet som du trekker tilbake ditt samtykke. 

  6. Begrensninger

   Data som vi ikke kan identifisere datagjenstanden for, der data for eksempel ble anonymisert for analyseformål, er ikke underlagt rettighetene ovenfor. Informasjon, sletting, blokkering, korrigering eller overføring til et annet selskap kan være mulig med hensyn til disse dataene, så lenge du gir oss ekstra informasjon som vil gjøre identifisering mulig.

  7. Utøv dine rettigheter som dataobjekt 

   Hvis du har noen spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, retten til informasjon, korrigering, blokkering, protest eller sletting av data eller ønske om å overføre data til et annet selskap, ta kontakt med Thomas.Falkenburger@apex-toolgroup.com.

Finn det rette Weller-produktet fra en autorisert forhandler

Already Claimed?
Søknadstracker

Sjekk statusen til søknaden din ved å angi søknads-ID.