Weller Tools GmbH

Deltakere samtykker i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene («Vilkår og betingelse0r»). Enhver informasjon eller instruksjoner som er utgitt av arrangøren om kampanjen påweller-promotions.com utgjør en del av vilkårene og betingelsene.

Arrangøren

 1. Arrangøren er Weller Tools GmbH, Carl Benz Str. 2, 74354, Besigheim, Tyskland. («Arrangøren»).

Kampanjeperiode

 1. Kampanjen starter 24. september 2018 og varer til 18. februar 2019. («Kampanjeperioden»).

Kvalifikasjon

 1. For å være berettiget til å delta i kampanjen må du være en privatperson over 18 år og bosatt i et av territoriene som er ført opp under betingelse 4 nedenfor eller en forretning som er registrert i et av disse. («Deltaker»)
 2. Denne kampanjen gjelder i de følgende landene: Tyskland, Italia, Finland, Spania, Norge, Danmark, Sverige, Frankrike, Storbritannia og Portugal. («Territorier»).
 3. Forhandlere kan ikke fremsette krav på vegne av deltakere.

Tilbud

 1. Deltakere som kjøper et nytt kvalifiserende produkt, slik som definert i betingelse 8 nedenfor, fra en autorisert distributør, slik som definert i betingelse 9 nedenfor, innenfor kampanjeperioden kan være berettiget til å kreve en tilsvarende cashback-belønning («Belønning»), slik som fremsatt i betingelse 8 nedenfor.
 2. Deltakerne kan gjøre ett krav per kvalifiserende produkt som er kjøpt opptil totalt 30 krav, uansett antall kvalifiserende produkter som er kjøpt.
 3. Detaljer for kvalifiserende produkter og tilsvarende belønningsbeløp finner du her.
 4. En autorisert distributør er en hvilken som helst distributør som er oppført her.

Krav

 1. Etter kjøp av et kvalifiserende produkt under kampanjeperioden fra en autorisert distributør, må deltakere besøke www.weller-promotions.com, fylle ut det fremlagte kravskjemaet med navn, opplysninger om det kvalifiserende produktet som er kjøpt, opplysninger om den kvalifiserende distributøren, serienummeret på det nye produktet som er kjøpt samt laste opp en skannet kopi av kjøpsbeviset. («Krav»).
 2. Krav kan kun sendes inn mellom 30 (tretti) og 60 (seksti) dager etter kjøpsdato, og det betyr at den endelige datoen for et krav mot et kjøp gjort den 18. februar er den 18. april 2019. («Sluttdato»). Krav som mottas etter denne datoen vil anses som ugyldige.
 3. Deltakerne vil motta en e-post for å bekrefte at kravet er validert. Det er deltakernes ansvar å kontakte arrangøren på support@weller-promotions.com hvis de ikke har mottatt en slik e-post innen 7 dager etter at de har sendt inn kravet.
 4. Deltakerne vil motta belønningen innen 30 dager etter at kravet er validert via bankoverføring i lokal valutaenhet.
 5. Arrangøren forbeholder seg retten helt til, etter eget skjønn, å diskvalifisere krav som vedkommende mener ikke overholder disse vilkårene og betingelsene.
 6. Arrangøren skal ha rett til, der det er nødvendig, å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige og rimelige for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å frembringe eller kreve videre verifisering i forbindelse med kjøpsbevis, deltakerens identitet og andre relevante opplysninger for denne. Denne prosessen kan innebære at arrangøren deler informasjon med tredjeparter.

Personvern og databeskyttelse

 1. Utover hva som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene eller for formålene med å kunne administrere kampanjen, vil opplysninger som gis av deltakeren ved deltakelse i kampanjen eller framsettelse av krav om belønning ikke brukes til noe kommersielt formål, og de vil ikke videreformidles til noen tredjepart.
 2. All informasjon skal behandles i henhold til arrangørens personvernerklæring som finnes .

Generelt

 1. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle avbrudd i kampanjen, enten det dreier seg om force majeure eller andre faktorer utenfor arrangørens kontroll.
 2. Arrangøren forbeholder seg retten til, ved å handle rimelig og i samsvar med alle relevante lover og regler, å foreta endringer på vilkårene og betingelsene for kampanjen.
 3. Belønninger kan ikke overføres og kan ikke innløses mot kontanter av deltakerne.
 4. Arrangøren vil ikke være ansvarlig eller erstatningspliktig for: (a) manglende mottak av innsendinger på grunn av overføringsfeil og andre betingelser utenfor dens rimelige kontroll, (b) eventuelle sene, tapte, feilsendte eller skadede overføringer eller krav, (c) enhver data- eller kommunikasjonsrelaterte feilfunksjon eller svikt, (d) eventuelle avbrudd, tap eller skader forårsaket av hendelser utenfor arrangørens kontroll eller (e) eventuelle trykkfeil eller typografiske feil i eventuelle materialer som er tilknyttet kampanjen.
 5. Deltakerne er alene ansvarlige for alle gjeldende skatter og eventuelt andre relevante kostnader eller utgifter som ikke er angitt i vilkårene og betingelsene, som inkludert i belønningen.
 6. Ved å delta i denne kampanjen godtar du, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, å frita og holde arrangøren skadeløs fra ethvert og alle ansvarskrav for eventuelle skader, tap eller skader av enhver type som skyldes deltakelse i eller i forbindelse med kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til tildeling, godkjenning eller mottak av belønningen. Ansvarsbegrensningen som vises over skal ikke gjelde for dødsfall eller personlig skade som er forårsaket av arrangørens uaktsomhet.
 7. Kampanjen er regulert av lovene som gjelder for England og Wales.
 8. Den engelske språkversjonen av disse vilkårene og betingelsene for kampanjen, samt enhver merknad eller annet dokument som er relatert til disse vilkårene og betingelsene, skal ha prioritet over enhver oversettelse og enhver versjon på et annet språk hvis det er en konflikt.

Finn det rette Weller-produktet fra en autorisert forhandler

Already Claimed?
Søknadstracker

Sjekk statusen til søknaden din ved å angi søknads-ID.