Weller Tools GmbH

Deltagare samtycker till att vara bundna av dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”). All information eller samtliga instruktioner som har publicerats av Promotorn om Kampanjen på weller-promotions.com utgör en del av de Allmänna villkoren.

Promotorn

 1. Promotor är Weller Tools GmbH, Carl Benz Str. 2, 74354, Besigheim, Tyskland. (”Promotorn”).

Kampanjperiod 

 1. Kampanjperioden inleds den 24 september 2018 och avslutas den 18 februari 2019. (”Kampanjperioden”)

Berättigade deltagare

 1. För att vara berättigad att delta i Kampanjen måste du vara över 18 år och bosatt i ett av de Territorier som anges i Villkor 4 nedan, eller ett företag som är registrerat i detsamma. (Deltagare)
 2. Denna Kampanj gäller i följande länder: Tyskland, Italien, Finland, Spanien, Norge, Danmark, Sverige, Frankrike, Storbritannien och Portugal. (Territorier).
 3. Återförsäljare får inte göra Anspråk för Deltagares räkning.

Erbjudande

 1. Deltagare som köper en ny Kvalificerande produkt enligt definitionen i Villkor 8 nedan från en Auktoriserad distributör enligt definitionen i Villkor 9 nedan under Kampanjperioden kan vara berättigade att göra anspråk på en motsvarande Pengar tillbaka-belöning (Belöning) enligt Villkor 8 nedan.
 2. Deltagare får göra ett Anspråk per köpt Kvalificerande produkt, upp till totalt 30 Anspråk, oberoende av mängden Kvalificerande produkter som har köpts.
 3. Uppgifter om Kvalificerande produkter och motsvarande Belöningsbelopp finns här.
 4. En Auktoriserad distributör är en distributör som finns angiven här.

Anspråk

 1. När Deltagare har köpt en Kvalificerande produkt från en Auktoriserad distributör under Kampanjperioden måste de besöka www.weller-promotions.com, fylla i ansökningsformuläret som återfinns där med namn, uppgifter om den Kvalificerande produkt som har köpts, uppgifter om den Kvalificerande distributören, serienumret på den nya produkt som köpts, samt ladda upp en skannad kopia av deras bevis på köp. (Anspråk).
 2. Anspråk kan endast skickas in mellan 30 (trettio) och 60 (sextio) dagar efter inköpsdatumet, vilket innebär att sista datum för att göra ett Anspråk gällande ett köp som gjorts den 18 februari är den 18 april 2019. (Slutdatum). Anspråk som mottas efter detta datum anses som ogiltiga.
 3. Deltagare får ett e-postmeddelande som bekräftar att deras Anspråk har validerats. Deltagarna ansvarar för att kontakta Promotorn via support@weller-promotions.com om de inte har fått ett sådant e-postmeddelande inom 7 dagar från att deras Anspråk har skickats in.
 4. Deltagarna kommer att få Belöningen inom 30 dagar från det att Anspråket har validerats, och den skickas via banköverföring i deras lokala valuta.
 5. Promotorn förbehåller sig med oinskränkt behörighet rätten att avslå Anspråk som denne inte anser uppfyller dessa Allmänna villkor.
 6. Promotorn har rätt att vid behov vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga Anspråk, bland annat, utan begränsning, att generera och/eller kräva ytterligare bekräftelse av bevis på köp, liksom av identitet, ålder och andra relevanta uppgifter om en Deltagare. Denna process kan även innebära att Promotorn delar information med tredje part.

Integritet och uppgiftsskydd

 1. Förutom vad som anges i dessa Allmänna villkor eller i syfte att hantera Kampanjen kommer uppgifterna och informationen som Deltagaren tillhandahåller när denne deltar i Kampanjen eller gör anspråk på Belöningen inte att användas för kampanjsyften och kommer inte heller att delas med tredje part.
 2. All information kommer att behandlas enligt Promotorns Integritetspolicy som finns tillgänglig

Allmänt

 1. Promotorn har ingen skadeståndsskyldighet vad gäller störningar som drabbar Kampanjen, oavsett om skälet är force majeure eller andra faktorer bortom Promotorns kontroll.
 2. Promotorn förbehåller sig rätten att på ett rimligt sätt och i enlighet med all relevant lagstiftning och riktlinjer ändra Kampanjens Allmänna villkor.
 3. Deltagare kan inte överlåta Belöningar och inte heller lösa in dem mot kontanter.
 4. Promotorn saknar ansvar eller skadeståndsskyldighet för: (a) underlåtelse att ta emot inskickade Anspråk på grund av överföringsfel eller andra förhållanden bortom dennes rimliga kontroll; (b) sena, förlorade, felskickade eller skadade överföringar eller anspråk; (c) dator- eller kommunikationsrelaterade felfunktioner eller fel; (d) störningar, förluster eller skador orsakade av händelser bortom Promotorns kontroll; eller (e) tryckfel eller typografiska fel i material som är kopplat till Kampanjen.
 5. Deltagare är själva ansvariga för betalning av alla tillämpbara skatter och andra relevanta kostnader eller utgifter som inte anges i Allmänna villkor som inkluderade i Belöningen.
 6. Genom att delta i denna Kampanj samtycker du, i den maximala omfattning som tillåts i tillämplig lagstiftning, till att befria Promotorn från ansvarsskyldighet gällande alla personskador, förluster eller skador som uppstår på grund av eller i samband med deltagandet i Kampanjen, inklusive, utan begränsning, tilldelande, godkännande eller mottagande av Belöningen. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för dödsfall eller personskador som orsakas till följd av Promotorns försumlighet.
 7. Kampanjen regleras enligt engelsk och walesisk lag.
 8. I händelse av konflikt har den engelska versionen av dessa Kampanjvillkor, samt alla meddelanden eller andra dokument som är relaterade till dessa villkor, företräde framför översättningar och versioner på andra språk.

Hitta rätt Weller-produkt hos en auktoriserad distributör

Redan begärt?
Spåra begäran

Spåra statusen för din begäran genom att ange dess ID